De kleurmutaties bij de Agaporniden roseicollis.

 

Hier zo simpel mogelijk uitgelegd hoe de kleuren vererven van de Agaporniden roseicollis.

 

Een split is een kleur die ze in de genen dragen, Zoals bv bij mensen wel eens een generatie overslaat, en beide ouders geen rood haar hebben, maar ineens een kind met rood haar krijgen.

Het symbool voor split is /

 

Geslachtsgebonden kleuren zijn ino, pallid, cinnamon en opaline.
Even de geslachtsgebonden mutaties in groen.

Ino is een gele vogel met normaal kleur masker (rose), en witte vleugelpennen rode oogjes, en een witte stuit, met een blauwe gloed er over, en vlees kleurige poten, 100% verbleekmutatie.

Pallid is een heel licht groene vogel 60% verbleekmutatie, met een normaal masker, grijze vleugelpennen en bruine oogjes en een licht blauwe stuit en hoornkleurige poten.

Cinnamon is een groene vogel met een bruine waas over zijn verenpak (kaneel kleur) en bruine vleugelpennen, en ook bruinkleurige poten, en een blauwe stuit.

Opaline is een groene vogel, met een volledig rode kop en hals en nek (dus ook de achterkant) en verder zijn ze, ik noem het altijd omgedraaid marbleb, marbleb  heeft een lichte binnenkant veer, donker omrand, en een opaline heeft een donkere veer licht omrand, verder heeft opaline een groene stuit.
MAAR, in andere kleuren word opaline ook anders, bv een turquoise opaline, heeft een volledig witte kop hals en nek, inplaats van rood, en aqua ook.

Ook de stuit word bij een andere mutatie in opaline anders, bv bij opaline pallid is de stuit de zelfde kleur als de pallid kleur van de rest van de vogel.

Hoe vererven geslachtsgebonden kleuren.

Alleen de man kan split zijn voor een geslachtsgebonden kleur, de pop niet, die is altijd visueel de geslachtsgebonden kleur, of helemaal niet.
Als alleen de man bv opaline is of split opaline, en de pop is niet visueel opaline, dan zijn alle kuikens in het nest, die visueel opaline zijn, altijd popjes, en de mannen niet, maar de mannen kunnen wel weer split zijn voor opaline.
Als u een opaline man of split opaline man, en een opaline pop hebt, krijgt u van beide geslachten opaline jongen, en dan weet u dus niet wat mannen of popjes zijn.
Is alleen de pop opaline, en de man niet, dan krijgt u helemaal geen visueel opaline kuikens, alleen alle mannen zijn split voor opaline.
Dit geld voor al de geslachtsgebonden kleuren, ino, cinnamon, pallid en opaline.
Maar het licht er wel aan hoeveel kleuren u door elkaar gaat gooien, hoe meer kleuren, hoe meer kansen, en dan kan het zijn, dat een gedeelte van de kuikens niet geslachtsgebonden zijn, maar alle kuikens die bv opaline zijn, zijn altijd popjes, als alleen de man de geslachtsgebonden kleur heeft.

 

Hoe vererven de donkerfactor, violet factor en rozemasker.

De donker factor en violet factor en rozemasker, vererft al van 1 ouder, dus 1 ouder hoeft maar 1 donker factor of violet factor of rozemasker factor te hebben, en je krijgt al kuikens die bv EF violet zijn, of D groen, of  EF rozemasker zijn.
Als het bv D groen x D groen is, kunt u D groen en DD groene jongen krijgen, maar de kans op D groen is dan groter, gewoon groen kan er ook altijd uit komen.
Heeft u D groen x DD groen, dan krijgt u meer kans op DD groen, en minder kans op D groen.
Is het DD groen x DD groen, krijgt u 100% DD groen.
Hetzelfde geld voor violet, en rozemasker.

Voor deze kleuren kunnen ze nooit split zijn, deze zijn altijd visueel, al zie je het met EF violet meestal niet op een groene vogel.

Als u wilt weten of een groene vogel een violet factor heeft, kijk dan bij mijn submap truckjes.
Op de genetiche rekenmachine https://www.gencalc.com/gen/dutch_genc.php?sp=0LBpeach  is het EF en DF violet en het zelfde geld voor de donkerfactor en rozemasker.

 

Hoe vererft dominant bont.

Dominant bont vererft ook al van 1 ouder, dus er hoeft er maar 1 dominant bont te zijn, en je krijgt dominant bonte jongen.

Ook voor dominant bont kunnen ze niet split zijn, is altijd visueel.

Al zie je het niet op bv een lutino, omdat lutino 100% verbleekmutatie is, en al het bont dus weg vaagt, en je gewoon een lutino ziet, maar lutino's kunnen dus wel degelijk dominant bont zijn, je ziet het alleen niet.

Ook op pale fallow, bronze fallow, pallid en dilute, ziet u het niet.

Maar daar is ook een truckje voor, om er achter te komen of u lutino dominant bont is, en om bonte lutino jongen er uit te selecteren.

Kijk hiervoor ook in mijn submap truckjes.

 

Hoe vereft aqua en turquoise

Aqua en Turquoise vererft van bijde ouders, beide ouders moeten drager zijn, of beide visueel of 1 visueel en de ander als split, of bijde split.
Is er een aqua en de ander turquoise zowel visueel als split, het zelfde als hier boven staat, dan krijgt u AquaTurquoise kuikens.
Hetzelde geld voor oranjemasker, pale fallow, bronze falow, marbled, dilute en recessief bont, maar ze gaan niet mixen zoals aqua met turquoise doet, maar wel beide ouders moeten drager zijn van de kleur.

 

 

Verschillende eumelaninemutaties door elkaar gooien zijn niet gewenst (in tentoonstellingen), omdat de Agaporniden onherkenbaar word, welke kleur die dan is.

En het heeft totaal geen nut, bv dominant bont zie je niet op een lutino, want een lutino is 100% verbleekmutatie.

Eumelaninemutaties zijn.

Bronze fallow.

Pale fallow.

Dilute.

SL ino.

Marbled.

Pallid.

Cinnamon.

Recessief bont.

Dominant bont.

Misty.

 

Ook de psittacinemutanten niet door elkaar gooien.

Psittacinemutanten zijn.

Turquoise, *blauw*

Aqua.

Oranjemasker.

Roze masker.

 

Dan hebben we nog de mutaties van de vederstructuur.

Donker factor.

Violet.

Crested.

Deze kunnen soms wel gecombineerd worden.

Bahalve wanneer de herkenbaarheid word aangetast.

 

Dan is er nog opaline, en deze mutatie kan met alles gecombineert worden.

En is bij uitstek de geslachtsgebonden kleur, om u vogel op geslacht bij de kweker uit te zoeken.

Want Opaline kunt u in verder elke kleur krijgen die u wilt.

 

Bv opaline groen oranje masker, zoals mijn mooie dame Amber hier.

Nou is het natuurlijk wel zo, dat als u een man wilt, u dus juist geen ino, cinnamon, pallid, of opaline moet pakken uit een geslachtsgebonden nest, want dat zijn dus allemaal popjes.

Maar dan zijn er nog kleurmogelijkheden genoeg over.

Daarbij is het ook nog, dat als u 100% zeker een man wilt, dat de vader zeker 2 geslachtsgebonden kleuren heeft, bv visueel opaline pallid , of een PallidIno, of een opaline-ino, of een opaline-cinnamon, en de pop deze kleuren NIET heeft.

Verder maakt het niet heel veel uit welke kleur de ouders verder nog zijn, turquoise, of aqua, als ze maar niet te veel kleuren door elkaar hebben, want hoe meer kleuren, hoe meer verschillende kleur jongen er uit kunnen komen, en dat maakt de kanspercentage hoger, op verschillende kleuren, en het kanspercentage kleiner op geslachtsgebonden kleuren.

Bv Mijn koppel Chill en Phoenix zijn EF violet D PallidIno split turquoise man x DF violet D turquoise pop.

Al de popjes die daar uit komen zijn allemaal geslachtsgebonden visueel pallid of lutino's.

En al de mannen zijn visueel groen of turquoise, en split voor pallid of ino.

 

Als u toch graag een ino, cinnamon of pallid man wilt hebben, dan moet u op zoek gaan naar een koppel, (voor een cinnamon man) opaline groen cinnamon man
x  groen cinnamon pop, dan zullen de popjes allemaal opaline cinnamon zijn, en de mannen gewoon alleen groen cinnamon visueel/opaline /dus split in de genen niet visueel).

Of opaline turquoise cinnamon man x turquoise cinnamon pop, als u een turquoise cinnamon/opaline man wilt.

Of voor een lutino/opaline man, opaline lutino man x lutino pop.

Voor een pallid/opaline man, opaline pallid man x pallid pop.

Enz ook in turquoise of aqua zoals omschreven bij de cinnamon.

Het mag ook split turquoise of aqua zijn, dan is alleen de kans kleiner dat er ook daadwerkelijk turquoise of aqua uit komt, maar op het geslachtsgebonden heeft het geen invloed.

Wilt u een opaline man, dan moet u op zoek gaan naar een koppel bv opaline groen cinnamon man x opaline groen pop, dan zullen al de popjes in het nest opaline cinnamon zijn, en de mannen groen opaline split cinnamon.

En dit kan dus met al de geslachtsgebonden kleuren combinaties, zolang de man er buiten de opaline maar 1 geslachtsgebonden kleur bij heeft, dus cinnamon, ino of pallid.

En het moet wel visueel zijn, dus niet als split.

Wilt u een cinnamon opaline man of andere geslachtsgebonden combinatie in een man, dan zult u moeten DNA testen, of de kweker op zijn blauwe ogen geloven, met de bekkentest of pendel of wat voor truckjes die ook uit zijn hoed tovert.

 

Geslachtsgebonden popjes zijn makkelijker.

De man (vader) hoeft maar 1 geslachtsgebonden kleur te hebben, en zolang de pop die niet heeft, zijn al de kuikens in het nest, die de geslachtsgebonden kleur van papa tonen zijn popjes.

Bv opaline groen man x groen pop, popjes opaline groen, mannen groen split opaline (dus niet visueel)

Groen split ino man x groen pop, al de kuikens die visueel lutino zijn, zijn popjes.

Maar ook bv turquoise opaline cinnamon man x turquoise pallid pop, daar komen turquoise opaline cinnamon popjes uit, en turquoise split opaline-cinnamon split pallid mannen uit.

Maar zo kan ik nog eeuwen voorbeelden geven, maar de regel is gewoon, de man moet de geslachtsgebonden kleur hebben, of visueel of als split, en de pop niet, die kan overigens ook niet split zijn voor een geslachtsgebonden mutatie, dus je ziet het altijd of een pop het wel of niet is, behalve bij opaline dominant bont, want daar kan de opaline door het bont zijn weggevaagt, waardoor een vogel niet opaline kan lijken, kijk dus goed op de kop van een dominant bonte vogel, of er rode vlekjes zitten buiten het normale masker gebied.

Zo niet kan het nog steeds een opaline zijn, soms komt het voor dat de opaline echt compleet is weggevaagt door het bont, ook hoe ouder de vogel word hoe meer opaline er verdweint, neem hier dus ook geen risico, als u perse een bepaald geslacht wilt.

Het enige wat u hoeft te weten, is hoe de geslachtsgebonden mutaties er uit zien, en dat de man ze moet tonen en de pop niet, en dan kiest u een jong uit die de geslachtsgebonden mutatie van papa toont, dan heb je 100% zeker een pop.


Dit geld overigens niet voor de witte oogring groep, fischeri's, personata, lilianae, en nigrigenis, want die hebben geen geslachtsgebonden mutaties.

Hier foto's van al de geslachtsgebonden kleuren.

Opaline DD groen, en Opaline groen.

Opaline is dus een volledig rood hoofd hals en nek, bij turquoise en aqua, is dit volledig wit.

 

 

Aqua cinnamon, let op de bruine vleugelpennen.

 

De eerste op de foto is een, DF violet opaline cinnamon turquoise (Opaline volledig witte kop hals en nek).

De andere ernaast, een DF violet D turquoise, dus zonder geslachtsgebonden mutatie (gewoon grijze kop).

 

De gele op deze foto is een lutino, vergist u zich niet met pallid, lutino heeft rode ogen, pallid gewoon bruine ogen, en lutino heeft witte vleugelpennen, en een pallid licht grijze, ook de stuit is wit bij lutino, bij pallid licht blauw. en een lutino is geel, en een pallid licht groen.

 

Deze komen uit een koppel, EF violet turquoise split pallid x lutino (het koppel met de lutino die hier boven staat)

Hier komen dus pallid popjes en PallidIno mannen uit.

Dit zijn jongen van hun, de voorste met de roze klemring is een pallid pop, de voorste ernaast zonder klemring ook.

De achterste met de groene klemring (als u goed kijkt kunt u de ring net zien) dat is een PallidIno man.

Maar dit zijn kuikens van 8 weken oud, en dan ziet u nog geen verschil.

Later zullen echter de pallid popjes groener worden, en de PallidIno mannen blijven geler, en dan kunt u het wel zien.

Maar soms hebt u daar geen tijd voor om daar op te wachten.

En ik ben dus achter een truck gekomen, dat u het al ziet als ze nog jong zijn.

Je knipt gewoon van elk vogeltje 10 scherpe foto's met flits, vooral dat de ogen er op staan, het werkt het best, als ze naar links of rechts kijken, dus u niet aankijken.

Als van een bepaald vogeltje de ogen vaak rood  oplichten op de foto's, is het een PallidIno man.

De ogen van pallid popjes lichten niet rood op, op een foto, daar zijn de ogen dus op al de foto's gewoon zwart.

PallidIno mannen hebben ook vaak een wat valer masker, en meer richting zalm kleur/oranje achtig, dan roze.

De ogen van een PallidIno man kuiken.

 

 

 

     

Opaline AquaTurquoise pallid.

 

Aqua pallid, vader en dochter, de voorste is het jong, die is hier nog wat minder flets dan de vader, maar dat komt omdat ze hier nog moest uitkleuren.